Wellcome to my page

Sunday, May 10, 2009

Shortcut key on keyboard

Win + E Buka My Computer
Win + D Tunjukkan desktop (semua window yang dibuka akan minimize)
Win + M Minimize semua window yang dibuka
Win + F Buka Find
Win + Ctrl + F Buka Find Computers
Win + R Buka Run
Win + U Buka Utility Manager
Win + L Lock komputer
Win + Pause/Break Buka system properties
Win + F1 Buka Windows Help and Support
Win + Tab Tukar program yang berada di atas taskbar
Alt + Tab Tukar program yang sedang dibuka.
Alt + Shift + Tab Sama seperti Alt + Tab, tetapi pilihan ke belakang
Alt + Double Click Buka properties bagi fail dan folder
Alt + Enter Buka properties bagi fail dan folder
Alt + Print Screen Print Screen bagi Windows yang aktif sahaja
Ctrl + Alt + Del Restart komputer atau buka Task Manager
Ctrl + Esc Klik pada Start menu
Alt + Esc Tukar program yang berada di atas taskbar
F1 Aktifkan help bagi program yang sedang dibuka
F2 Rename fail yang dipilih
F3 Buka Find
F4 Pilih drive di dalam My Computer atau sewaktu browse file
F5 Refresh
F10 Mengaktifkan menu bagi program yang sedag dibuka
Shift + F10 Right click pada kawasan yang dipilih
Alt + F4 Tutup program yang sedang dibuka
Ctrl + F4 Tutup window di dalam program yang sedang dibuka
Shift + Delete Buang fail tanpa melalui Recycle Bin

No comments: